Najčastejšie otázky ohľadom
dizajnu logotypov a firemných identít

Čo je to brand / branding?

Brand je anglické slovo v doslovnom preklade znamenajúce "značka". Napríklad Coca Cola je brand / značka. Branding je anglický výraz, ktorý pomenúva vytvorenie unikátnej značky a "image" produktu alebo firmy, na základe ktorej je daný produkt alebo firma jednoznačne odlíšiteľná od iných produktov alebo firiem. Zároveň je jednoduchšie zapamätateľná, vďaka čomu sa zvýši aj vernosť zákazníkov danej značke.

Na Slovensku sa často používajú výrazy firemná identita a vizuálna identita firmy, ktoré pomenúvajú definíciu vzhľadu firemnej komunikácie s konečnými spotrebiteľmi. Hlavnou časťou firemnej identity je jedinečné logo, farby, typy písma, vizuálne elementy a ich celkové prepojenie a použitie pri propagácii produktov, služieb či samotnej firmy.

Mám inú otázku
Nemám otázky. Poďme na to!