V jednom z minulých článkov sme si povedali, prečo je Gmail nevyhnutnosťou pre každého online podnikateľa. V tomto článku si ukážeme ako nastaviť Gmail tak, aby ste mohli svoje firemné emaily prijímať a posielať priamo cez Gmail. Tým sa vyhnete používaniu neefektívnych webových emailových klientov ako napríklad Horde, Round Cube alebo SquirrelMail, no taktiež budete môcť používať až 5 rôznych emailových adries z toho istého Gmail účtu.

Ako nastaviť prijímanie a posielanie firemných emailov cez Gmail

Vo vašom Gmail účte kliknite na ikonku ozubeného kolieska.

Gmail nastavenia

Vyberte položku Nastavenia a v nej kartu Účty a import.

V časti Načítať e-maily z iných účtov (pomocou protokolu POP3) kliknite na položku Pridať vlastný e-mailový účet POP3.

Zadajte e-mailovú adresu účtu, ktorý chcete prepojiť s vaším Gmailom a kliknite na položku Ďalší krok.

Nastavenie odosielania firemných emailov cez Gmail

Zadajte nastavenia pre váš email:

Používateľské meno – Má rovnaký tvar ako vaša emailová adresa.

Heslo – Prístupové heslo, ktorým sa prihlasujete do vášho emailového konta.

Server POP a Port – Je to adresa a port serveru, cez ktorý dostávate poštu. (Pre hosting od WebSupportu je to pop3.websupport.sk, port: 110. Ak používate iný hosting, konkrétne údaje by mali byť voľne dostupné na webovej stránke vášho poskytovateľa.)

Ponechajte kópiu stiahnutej správy na serveri (odporúčané) – Povedzme, že máte hosting (a tým pádom aj vaše emaily) u WebSupportu. Gmail, po úspešnom nastavení, bude pravidelne kontrolovať vašu emailovú schránku u WebSupportu. Ak necháte toto políčko začiarknuté, Gmail správu vyzdvihne, no nevymaže ju z vášho WebSupport účtu. V prípade potreby si teda viete každú správu nájsť, aj keď ste ju už z Gmailu vymazali.

Pri sťahovaní pošty vždy použite zabezpečené pripojenie (odporúčané) – Toto nastavenie využijete, len ak má vaša stránka SSL certifikát. Teda, keď namiesto klasického http protokolu používa zabezpečený https protokol.

Zabezpečený protokol https://

Ak vaša stránka SSL certifikát nemá, toto pole nezačiarkujte.

Označiť doručené správy štítkom (odporúčané) – Vďaka tomuto nastaveniu budú všetky správy doručené na danú adresu automaticky označené štítkom. Jednoducho si potom prezriete všetky správy a ľahko nájdete tú správu, ktorú hľadáte.

Archivovať prichádzajúce správy (neodporúčané) – Ak ponecháte túto funkciu zapnutú, neuvidíte vaše správy v doručenej pošte. Pôjdu priamo do archívu. Tým pádom je veľká šanca, že si nevšimnete dôležitý email od klienta.

Nastavenie odosielania firemných emailov cez Gmail

Po nastavení podľa vašich potrieb, kliknite na položku Pridať účet. Ak ste všetko nastavili správne, Gmail sa vás opýta, či chcete správy z tohto účtu nielen čítať, ale aj odosielať.

Vyberte možnosť Áno, chcem posielať e-maily ako „váš@email.com“ a kliknite na Ďalší krok.

Nastavenie odosielania firemných emailov cez Gmail

Zadajte meno, pod ktorým chcete vystupovať v emailovej komunikácii. Môže to byť vaše celé meno, iba krstné meno alebo názov vašej firmy.

Začiarknite Použiť ako alias a kliknite na položku Ďalší krok.

Nastavenie odosielania firemných emailov cez Gmail

Server SMTP a Port – Adresa serveru, cez ktorý poštu odosielate. Pre hosting od WebSupportu je to smtp.websupport.sk, port: 465. Pri používaní iného hostingu nájdete vhodný server na ich webových stránkach, prípadne napíšte na ich podporu.

Používateľské meno a heslo – Prístupové údaje ku vašej emailovej schránke.

Protokol SSL alebo TLS – Záleží od poskytovateľa hostingu. WebSupport využíva SSL protokol.

Kliknite na Pridať účet.

Nastavenie odosielania firemných emailov cez Gmail

Už sme skoro na konci.

Skontrolujte si vašu emailovú schránku a potvrďte overenie. Daný email by ste mali vidieť už vo svojom Gmail účte. Ak dlhšie neprichádza, prihláste sa, možno posledný raz, do svojho starého emailového konta.

Po prijatí emailu kliknite na odkaz, alebo skopírujte kód a kliknite Verifikovať.

Nastavenie odosielania firemných emailov cez Gmail

Hotovo! Váš firemný účet je úspešne pridaný k vášho Gmail účtu a môžete teda úspešne prijímať, aj odosielať firemné emaily priamo cez Gmail.